1. Zařazení dítěte do kurzu bude provedeno pouze na základě písemného souhlasu ošetřujícího pediatra. Kurzů se mohou zúčastnit pouze zdravé děti a rodiče. Do kurzu nemají přístup nemocné děti ani dospělé osoby, zvláště pak osoby trpící kožními či jinými přenosnými chorobami.
 2. Přihlášení do kurzu proběhne vyplněnou přihláškou, která je vyvěšena na webu www.bazenekbobrovniky.cz. Platba kurzovného musí proběhnout, před nebo současně na první lekci.
 3. Po zaplacení kurzovného obdržíte osmimístný přístupový kód pro vstup do budovy bazénu a místnosti pro ukládání kočárků, který bude platný pouze po dobu trvání kurzu. Každý vstup bude elektronicky zaznamenáván do databáze. V případě, že ho zapomenete okamžitě to nahlaste na telefonní číslo 737 15 35 35. Kód vám bude zaslán na mobilní telefon, je nepřenosný a váže se pouze na vaši permanentku, ze které se vám budou odečítat vstupy. Proto jej nikomu nesdělujte.
 4. Každé dítě musí mít při koupání vlastní plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Před každým použitím musí být plavky rodiče i dítěte řádně vyprány. V případě znečištění plavek dítěte mají rodiče možnost zakoupit jednorázové papírové plavky.
 5. Během lekce je s dítětem ve vodě přítomna 1 osoba, po dohodě je možné i jinak.
 6. Doba pobytu ve vodě se přizpůsobuje věku a pokročilosti dítěte, nesmí ovšem přesáhnout 30 minut.
 7. Na lekci přicházejte nejdříve 30 minut před zahájením a nejpozději 5 minut před začátkem. Nechoďte příliš brzy, protože se budete potkávat s rodiči, kterým jejich kurz zrovna skončil. Dodržujte prosím důsledně plánované časy příchodů a začátku kurzu. Z bezpečnostních důvodů nevstupujte do vody před začátkem výuky bez přítomnosti plavčíka (instruktora plavání).
 8. Kočárky a autosedačky!! odkládejte do místnosti k tomu určené (vstup zvenčí po levé straně), dveře jsou opatřeny kódovým zámkem (stejný kód, který jste dostali pro vstup do bazénu). 
 9. Doporučujeme veškeré věci uzamknout v šatních skříňkách, oproti záloze 10 Kč. Za odložené věci neručíme!
 10. Před vstupem do bazénu a po použití  WC  je nutné se osprchovat bez plavek a důkladně umýt mýdlem a až pak obléct do plavek.  Bazén je určen především malým dětem, které mnohdy vodu i pijí. Proto těchto pokynů dbejte! Zabráníte tak nadbytečnému chemickému upravování vody.
 11. Před zahájením lekce dítě preventivně posaďte na nočník.
 12. Z důvodu bezpečnosti používejte přezůvky. Totéž platí i pro případný doprovod.
 13. Ve sprchách jsou umístěny sedátka pro malé děti do 13 kg, je možné použít i přebalovací podložky, které si dáte do sprch, abyste tak zabránili tomu, že dítě ve sprše uklouzne.  
 14. Při případném znečištění vody dítětem je provoz přerušen do odstranění znečištění. Při výuce ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.
 15. Teplota vody a vzduchu bude kontrolována před zahájením každé lekce a přizpůsobena věku dětí ve skupince max 32°C. Teplota vzduchu je 28-32°C u všech věkových kategorií.

 

 

 

 

 

 

  Print this page Nahoru na stránku