Bazén je napouštěn pitnou vodou z vodovodního řádu. Požadovanou kvalitu vody zajišťuje plně automatická dávkovací jednotka Aseko profesional. Dávkování se řídí kvalitou vody a návštěvnosti bazénu, tak aby se naměřené hodnoty všech ukazatelů pohybovaly v rozmezí předepsaném vyhláškou 238/2011 Sb. Voda je upravována mořsku solí z Jaderskéh moře v poměru 100 kg na objem bazénu. Pro zajištění kvality vody v bazénu je na rozvodu vody instalována nízkotlaká UV lampa 75 W a středotlaká UV lampa 500 W. Těmito systémy je dosaženo nejlepších možných parametrů vody.

Kvalita vody je sledována v souladu s vyhláškou 238/2011 a požadavky Krajské hygienické stanice formou odběrů v četnosti a rozsahu upravené ve vyhlášce akreditovanou laboratoří. Prováděné odečty a měření jsou zaznamenávány v registru a zároveň jsou prováděny denní záznamy, které jsou zapisovány do provozního deníku a archivovány. Sledovanými ukazately jsou hodnoty pH, volný a vázaný chlór, redox potenciál, teplota vody, teplota vzduchu, průhlednost. Voda je pravidelně obměňována a to v poměru dle vyhlášky k počtu návštěvníků a také zaznamenána v provozním deníku.Print this page Nahoru na stránku